De Scoeternellen

     Toneelkring Landelijke Gilden Schoot

Op naar 2021

dinsdag 15 december 2020


De Scoeternellen wensen alle leden, medewerkers en onze trouwe toneelbezoekers prettige kerstdagen en een bijzonder gezond 2021!

Wij hopen dat we in het nieuwe jaar U opnieuw op de planken mogen begroeten.

Zorg goed voor elkaar.