De Scoeternellen

     Toneelkring Landelijke Gilden Schoot

2022 Vanwege het Bestuur

vrijdag 24 december 2021

Beste scoeternellen,

Beste toneelliefhebber en sympathisant,


2021 is bijna voorbij.

2022 komt er aan.

Het zijn bijzondere tijden. Tijden van onzekerheid en van spanning. Een doorvoelde spanning die een behoorlijke impact heeft op ons dagelijks leven. We worden van hot naar her gesmeten en weten soms niet meer op welk zitje plaats te nemen.

Ondertussen hebben we onze toneelactiviteiten noodgedwongen stop moeten zetten. We betreuren dat ten zeerste. Toch zijn we er samen met véél mensen van overtuigd dat dit de enige manier is om uit het dal te raken.

Samenhorigheid en vertrouwen in de toekomst.

Twee pijlers die ons weer in kalmer water moeten brengen.

We kunnen niet in de toekomst kijken.

De beslissingen die wat de cultuursector betreft deze week zijn genomen zijn klaar en duidelijk. Tot eind januari gaat alles op slot. Met spijt in ons hart zien wij onze volgende toneelproductie dus weer aan onze neus voorbij gaan.

Maar zoals jullie ons kennen, blijven we positief vooruit denken.

En onze overtuiging dat het weer goed komt blijft staan als een huis.

En we zullen als het weer kan, staan blinken als een fiere Scoeternel.

Met zijn allen op ons vertrouwde podium. Omringd door jullie, onze leeflijn.

Om jullie het beste van ons zelf te geven. In de volle schijnwerpers.

Onze wens voor 2022,

Blijf gezond,

Blijf optimistisch,

Blijf geloven in de toekomst,

Blijf zorg dragen voor je naaste en voor jezelf.


Vanwege het bestuur van De Scoeternellen.