De Scoeternellen

     Toneelkring Landelijke Gilden Schoot

In memoriam Frans Couwberghs (1957-2022)

donderdag 10 februari 2022

Op dinsdag 18 januari overleed Frans Couwberghs. Het is bijna niet te vatten.

Frans was een man van het eerste uur van de toneelkring “De Scoeternellen” opgericht in 1983.

Frans was de eerste die reageerde op de oproep om de toneelkring te vormen, zijn engagement was enorm en dat heeft bijgedragen tot wat de Scoeternellen nu zijn.
Hij verzorgde tijdens de eerste voorstelling “ Voor hete vuren” in maart 1984 het licht en het 
geluid.
Na een paar seizoenen nam broer Henri deze taak op zich.

Frans zou vanaf dat moment zelf op het podium staan. Hij was een man van weinig woorden. Zijn daden waren er des te meer. Hij beperkte zich niet alleen tot het spelen van een rol. Door de jaren heen verzorgde hij de keuze van de bijhorende muziek, bereidde hij het drukwerk voor en regisseerde hij verschillende stukken. Maar hij was zoveel méér.

Frans was een karakterspeler die menig wondermooie rol op de planken zette.

Zijn belang voor de ganse groep kan onmogelijk overschat worden.

Er zal voortaan bij “De Scoeternellen” géén enkele repetitie meer dezelfde zijn.

Met Frans zijn wij een stuk van onszelf kwijt dat echter zal blijven verder leven zo lang wij Scoeternel zijn.

De Scoeternellen willen hun medeleven overbrengen aan Rita zijn beste vriendin, familie, en de vele vrienden van Frans.

Bedankt Frans voor alles. 

Vaarwel.