De Scoeternellen

     Toneelkring Landelijke Gilden Schoot

Voorstellingen d'Elf Uure Mis worden niet hernomen

zaterdag 1 augustus 2020

Beste Toneelliefhebber, 

Inmiddels heeft het bestuur van De Scoeternellen in overleg met het bestuur van de Landelijke Gilden besloten om de voorstelling niet meer te hernemen.

Wij hopen U op onze volgende productie te mogen ontvangen in goede gezondheid. 

Volg onze agenda op de website of schrijf in op onze nieuwsbrief.