De Scoeternellen

     Toneelkring Landelijke Gilden Schoot

Lifeline (1992)

Het verhaal speelt zich af op twee plaatsen tegelijk. Er is het kantoor van Lifeline, een organisatie die via de telefoon hulp wil bieden aan mensen met problemen. Zoals de meeste van dergelijke organisaties werken zij met vrijwilligers maar die zijn niet allen even competent. Het belangrijkste gebeurt echter in de slaapkamer van Marie-Jeanne. Zij is als het ware de 'Godfather' van haar familie. Alleen, ze is nu al maandenlang ziek en bedlegerig en voelt in haar binneste dat haar einde nadert. Haar zoon, schoondochter en kleindochter Elleke wonen bij haar is. De gebeurtenissen verlopen vaak gelijktijdig op de twee plans en het toeval wil dat de dialogen en telefoongesprekken elkaar nogal eens doorkruisen.

Auteur: Bruno Timp

Regie: Frans Van OpstalSpelen voor u: