De Scoeternellen

     Toneelkring Landelijke Gilden Schoot

Bestuur Scoeternellen

Voorzitter :     

Secretaris:                    

Penningmeester:          

Artistiek bestuurslid & FB master:          

Website master:

Bestuurslid:

Bestuurslid:

Ere Bestuurslid eerste uur:


Herman Geyskens

Carine Vandermaesen

Dolf Mertens

Andre Diepvens

Michel Couwberghs

Luc Corvers

Heidi Renders

Rita Engelen

Hoe het begon...

We schrijven 7 februari 1984. Uit het Belang van Limburg:

"Tessenderlo: Na een onderbreking van bijna twintig jaar wordt in de Looise wijk Schoot weer amateurtoneel gespeeld.

In het midden van 1983 opperde bestuurslid van de Landelijke Gilde van Schoot- Tessenderlo Herman Geyskens het idee om te beginnen met amateurtoneel.

Hij kende het klappen van de zweep via de opgedane ervaring binnen De Linde, een succesvolle toneelkring uit het naburige Veerle- Laakdal.

Hij kreeg van meet af aan het vertrouwen van het ganse bestuursteam.

Om het schip in de veilige haven te loodsen moesten er echter serieuze klippen genomen worden. Acteurs en actrices vinden, van de toenmalige Parochiezaal een theaterzaal maken, zorgen voor decor, geluid, licht en  muziek, kiezen van een stuk en als toetje twee kinderen die net de bloemkolen hadden verlaten.

In het Gildeblad werd een oproep  gedaan aan elke Schotenaar om de groep te vervoegen.

16 mensen toonden zich bereid om dit project mede vorm te geven. Op deze vergadering die trouwens zéér productief was kwam ook de naam De Scoeternellen uit onze hoge toverhoed.

Schoot heette vroeger Ter Scoete en de link was gelegd.

Voor hete vuren heette onze eerste productie. En dat het heet werd!


Podium '91 ... een mijlpaal...

In 1991 schreef de Landelijke Gilde Vlaanderen een wedstrijd uit waaraan alle Vlaamse toneelgroepen konden en mochten deelnemen.

En Schoot schreef in!!! Overtuigd als wij waren dat we niet zouden teleur stellen.

Dat seizoen viel onze keuze op De Caraïbisch Zee van René Verheezen.

Vele maanden later…. Uit het verslag van de jury:

"De keuze van het stuk, de manier waarop het werd gebracht,het prachtige decor, de meeslepende muziek en de belangstelling van Jan Publiek maken dat “De Scoeternellen“ een uitzonderlijke voorstelling voor het voetlicht hebben gebracht."

We wonnen!!!!!! In het toenmalige Mechelse Miniatuurtheater kregen we uit handen van Manu Verreth de prachtige beker en 15.000 frank.

Het kleine Schoot op de hoogste trede. Wat een dag voor elke Scoeternel.  En we waren met velen in Mechelen.

Met trots en enorm véél voldoening timmerden we verder aan de weg.


Ondertussen...

In 1997 werd de parochiezaal na 13 producties ingewisseld voor het prachtig nieuwe buurthuis De Kriekel.

Speciale herinneringen bewaren we aan De Kleidabbers die we zowel in 2000 als in 2016 hernamen.

Karel Eens, Filip Duts en Jos Berghmans regisseerden ons in hun eigen stukken.

Artistieke kameleon Kris Wollants, onder ons gekend als  'de Kit', pende ondermeer De Langsten Dag en Het Kindeke Jezus van Schoot.

Acteurs en actrices komen en gaan. Ondertussen zijn we al lang de tel kwijtgeraakt . Allerlei factoren spelen hierin een rol. Het belangrijkste is echter dat de jaarlijkse repetities en de voorstellingen een plezante bedoening zijn en blijven. Op een creatieve manier met teksten en mensen omgaan is in zijn totaliteit een hobby en een bezigheid om te koesteren. Zonder deze sociale contacten is een samenleving immers ten dode opgeschreven.

Ondertussen schrijven we 2020. Onze voorstelling van maart van dit jaar kunnen we opnieuw een mijlpaal noemen. Birgit Depoorter regisseerde en schreef speciaal voor de Scoeternellen   d'Elf Uure Mis.

Zonder afbreuk te doen aan wie of wat dan ook uit het verleden mogen we geruststellen dat we opnieuw grenzen hebben verlegd. Wat een prachtige voorstelling.  Wat een unieke ervaring.

Op naar onze 40ste voorstelling!


De Scoeternellen