De Scoeternellen

     Toneelkring Landelijke Gilden Schoot

Volgende Patiënt! (2019)

We bevinden ons begin jaren negentig, er was nog geen GSM of MP3 en het werd aangevraagd.

We volgen vandaag tandarts Bontekoe, z'n assistente en hun patiënten op de laatste dag voor dokter Bontekoe op pensioen gaat.

Wegens het gebrek aan GSM's, MP3 en 4G zijn de patiënten verplicht om met mekaar te praten.

Geschreven door: Luc Kerkhofs

Regie:  Frans Couwberghs


Van Deurse, tandarts assistente     

Dokter Bontekoe, Tandarts

Maurice, de aannemer

Jeaninne, patiënte

Sylvain, patiënt

Rachid, patiënt

Olivier, patiënt

Cecilia, patiënte

Isabelle, patiënte

Stem op de radio, DJ Radio Citee


Spelen voor u:

Martine Geyskens

Dolf Mertens

Herman Geyskens

Carine Vandermaesen

Michel Couwberghs

André Diepvens

Luc Taels

Deirdre Van Steertegem

Manuela Weyn

Kenen Özbek